Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy

23. 10. 2016
30. neděle v mezidobí

Akce týdne

23. 10.mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

24. 10.rozhovory o víře od 18.45 h

25. 10. setkání seniorů od 9 h

25. 10.úklid kostela od 19 h

25. 10. kurzy ALFA od 19 h

25. 10. – koncert duchovní hudby od 19.30 h

26. 10. teologický klub od 19 h

27. 10.nejsou náboženství

27. 10. – modlitby matek od 19 h

27. 10.  není společenství mladší mládeže

27. 10.není setkání katechumenů

27. 10.kontemplace v kryptě od 20 h

28. 10. – ekumenické setkání Modlitba za domov od 15 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více zde »

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla slavnostně otevřena pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v neděli 27. prosince 2015.

Po zádveří je Svatá brána otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do kostela vždy cca 45 min. před každou mší svatou.

Zvláštní poutní program Svatého roku milosrdenství probíhal po devět prvních pátků od února do října 2016.

Svatá brána bude slavnostně uzavřena generálním vikářem Mons. Zdenkem Wasserbauerem v pátek 4. listopadu 2016 při mši svaté od 18 hod.

Více zde »

Aktuality