English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

18. 11. – modlitební společenství žen od 8.45 h

19. 11. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

20. 11. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

21. 11. – setkání seniorů od 9 h

21. 11. úklid kostela od 18.45 h

21. 11. – kurzy ALFA od 19 h

22. 11. – teologický klub od 19 h

23. 11. – náboženství od 17 h  

23. 11. – panelová diskuse Amoris laetitia s Correctio filialis? od 19 h

23. 11. – setkání katechumenů od 19 h

23. 11. – společenství mladší mládeže od 19 h

23. 11. – modlitby matek od 19 h

23. 11. – není kontemplace v kryptě 

26. 11. – volby do Pastorační rady farnosti po všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 21. listopadu 2017

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Dnešní liturgie:
1. čtení: 2Mak 6,18-31
Žalm: Zl 3
Evangelium: Lk 19,1-10
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

23. listopadu – Amoris laetitia s Correctio filialis?

Ve čtvrtek 23. listopadu od 19 hod. si Vás dovolujeme pozvat na panelovou diskusi
Amoris laetitia s Correctio filialis?

Diskutovat budou: P. Dr. Benedikt Mohelník, OP, katolický teolog, signatář Pro-pope-Francis a Dr. Lukáš Novák, katolický filozof, signatář Correctio filialis. Více zde >>

26. listopadu – volby do Pastorační rady farnosti

Volby do Pastorační rady farnosti proběhnou v neděli 26. listopadu v závěru všech bohoslužeb.
Seznam navržených kandidátů a volební pravidla naleznete v samostaném souboru.
Volit může každý farník starší 15 let.

9. prosince – adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova pro farnost bude v sobotu 9. prosince 2017 a povede ji P. Josef Prokeš.
Začátek bude ve 14 hod. ve videosále a bude zakončena mší svatou od 18 hod. v kostele.
Během obnovy bude příležitost ke svátosti smíření.