English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

13. 10. – farní kafe od 10 h

13. 10. – mše svatá především pro rodiny s dětmi od 11 h

13. 10. – společenství žen od 19.15 h

14. 10. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

14. 10. – literatura a duchovní život od 19 h

15. 10. – modlitby matek od 19 h

15. 10. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

16. 10. – teologický klub od 19 h

17. 10. – všechna náboženství od 17 h

17. 10. – společenství mládeže od 19 h

17. 10. – úklid kostela od 19 h

17. 10. – katechumenát od 19 h

17. 10. – koncert Žižkovský podzim od 19.30 h

17. 10. – kontemplace od 20 h

19. 10. – festival písní LP Nota od 14.30 h

20. 10. – sbírka na misie při všech bohoslužbách

20. 10. – modlitby chval od 19.30 h 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 15. října 2019

úterý 28. týdne v mezidobí
sv. Terezie od Ježíše

Dnešní liturgie:
1. čtení: Rim 1,16-25
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 11,37-41


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatáPravidelné aktivity zde »

Aktuality

Přednášky a diskuse s jáhnem Milošem Hrdým o interakci zenu a křesťanství

Srdečně Vás zveme ve středu 9. a 23. října od 19 hodin na dvojici přednášek a následnou diskuzi s jáhnem Milošem Hrdým. Tématem bude interakce zenové meditace s křesťanstvím. Těšíme se na viděnou. Více zde >>

Oprava vnějšího pláště kostela

V letošním roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – zahajujeme generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Více zde >>

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.