English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

25. 5. – Noc kostelů  od 16.30 h

27. 5. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

27. 5. – modlitby chval v kryptě od 19.30 h

28. 5. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

28. 5. – literatura a duchovní život od 19 h

29. 5. – úklid kostela od 19 h

30. 5. – příprava na první svaté přijímání od 16 h

30. 5. – společenství starší mládeže od 19 h

31. 5. – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

31. 5. – náboženství od 17 h (bude ukončeno v 17.50 h)

31. 5. – modlitby matek od 19 h

31. 5. – společenství mladší mládeže od 19 h

31. 5. – kontemplace v kryptě od 20 h

1. 6. – první pátek v měsíci s obvyklým programem 

3. 6. – mše svatá od 11 hod. s doprovodem anglického pěveckého sboru

3. 6. – setkání Pastorační rady farnosti od 19 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. května 2018

sobota 7. týdne v mezidobí
sv. Filip Neri

Dnešní liturgie:
1. čtení: Jak 5,13-20
Žalm: Zl 141
Evangelium: Mk 10,13-16
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

17:30 – 18:00 modlitba růžence

18:00 – 19:15 mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Anglický pěvecký sbor – 3. června od 10.30 hod.

Více zde >>

Nový oltář

Dá-li Bůh, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně dostane v průběhu letošního roku nový oltář z dílny architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.
Více zde >>