English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

9. 12. – adventní duchovní obnova od 14 h

10. 12. – farní kafe od 10 h

10. 12. – adventní koncert od 15 h

10. 12. – farní akademie od 16 h

11. 12. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

11. 12. – literatura a duchovní život od 19 h

12. 12.  úklid kostela od 18.45 h

13. 12. – společenství starší mládeže od 19 h

14. 12. – náboženství od 17 h  

14. 12. – setkání katechumenů od 19 h

14. 12. – společenství mladší mládeže od 19 h

14. 12. – modlitby matek od 19 h

14. 12. – kontemplace v kryptě od 20 h 

15. 12. – roráty od 6 h

15. 12. – adventní koncert od 20 h

16. 12. – modlitební setkání žen od 8.45 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 13. prosince 2017

středa 2. adventního týdne
sv. Lucie (Světluše)

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 40,25-31
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:15 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá 

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Společenský večer farnosti

V sobotu 13. ledna 2018 od 19 hod. v sále „Na Marjánce“.  Více zde >>

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

22. prosince – 20 hod. 
25. prosince – 16 hod.