English version Slovenska različica

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

13. 1. – modlitební společenství žen od 8.45 h 

13. 1. – společenský večer farnosti od 19 h

14. 1. – setkání pastorační a ekonomické rady farnosti od 19.15 h

15. 1. – rozhovory o víře od 18.45 h

16. 1. – setkání seniorů od 9 h

16. 1. – úklid kostela od 18.45 h

17. 1. – teologický klub od 19 h

18. 1. – náboženství od 17 h

18. 1. – prezentace návrhu nového oltáře našeho kostela s následnou rozpravou od 19 h

18. 1. –  nekonají se:
společenství mladší mládeže 
– setkání katechumenů
– modlitby matek
 kontemplace v kryptě 

21. 1. – farní kafe od 10 h

21. 1. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

21. 1. – modlitby chval od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 19. ledna 2018

čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7
Žalm: Zl 56
Evangelium: Mk 3,7-12
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

18:45 – 19:15 adorace + zpovídání

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Nový oltář

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně dostane v průběhu letošního roku, dá-li Bůh, nový oltář z dílny archtektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.
Více zde >>