English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Modleme se za mír na Ukrajině jakož i za mír na všech místech světa, kde se válčí anebo válka hrozí, a snažme se pomáhat všem obětem a potřebným.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

 02. 04. – sbírka na opravu varhan, restaurování oken a provoz farnosti při všech bohoslužbách 

03. 04. –  rozhovory o víře pro mladší mládež od 19 h

03. 04. – lectio divina od 19 h

03. 04. – kontemplace od 19 h

04. 04. – není setkání seniorů

04. 04. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

04. 04. – modlitby matek od 19 h

04. 04. – zkouška sboru od 19 h

05. 04. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

05. 04. – není příprava dětí na první svaté přijímání 

05. 04. – není teologický klub 

05. 04. – předvelikonoční příprava kostela od 18.45 h

06. 04. – není náboženství

06. 04. – není příprava dětí na první svaté přijímání 

06. 04. – ZELENÝ ČTVRTEK  

07. 04. – VELKÝ PÁTEK 

08. 04. – BÍLÁ SOBOTA 

09. 04. – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

10. 04. – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 31. března 2023

pátek 5. postního týdne
bl. Balbína

Dnešní liturgie:
1. čtení: Jer 20,10-13
Žalm: Zl 18
Evangelium: Jan 10,31-42

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  křížová cesta

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídání


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Materiální sbírka Nadace sester Boromejek na pomoc Ukrajině

Nadace sester Boromejek pořádá materiální sbírku na pomoc Ukrajině.

Sbírka se koná od 6. do 24. února vždy po telefonické domluvě ve sběrném místě v Praze-Řepích.

Potřebné věci zahrnují elektroniku, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, teplé oblečení, spacáky a deky.

Kontakt: Kristýna Bednaříková, tel. 602 255 431

Více zde »

Opravy v kostele v roce 2023

V letech 2016-2022 proběhla generální oprava budovy kostela a jeho zázemí.

V nadcházejícím roce 2023 se chystáme začít postupnou opravu varhan, dále pak pokračovat v restaurování oken v sakristii, v čištění a restaurování mramorových prvků v kryptě a dalších drobnějších opravách.

Za Vaše případně dary a podporu mockrát děkujeme.

Více zde »

Možnosti pomoci Ukrajině prostřednictvím katolické charity

Na finanční i materiální pomoci Ukrajinským lidem v nouzi se můžete podílet také prostřednictvím sbírek Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha:

Více zde »

Výstupy z farní synodální skupinky

Farní synodální skupinka se pravidelně scházela od loňského listopadu do února letošního roku pod vedením manželů Stephensových.

Postupně jsme se věnovali osmi z deseti doporučených témat, zde zveřejňujeme výstupy k jednotlivých tématům.

Více zde »