English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

17. 10. – farní kafe od 10 h

18. 10. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

19. 10. – setkání seniorů od 9 h

19. 10. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

19. 10. – modlitby matek od 19 h

19. 10. – seminář o kontemplativním životě od 19 h

19. 10. – zkouška sboru od 19 h

20. 10. – teologický klub od 19 h

21. 10. – všechna náboženství od 17 h

21. 10. – úklid kostela od 18.45 h

21. 10. – setkání katechumenů od 19 h

21. 10. – kontemplace v kryptě od 20 h

24. 10. – sbírka na misie při všech bohoslužbách 

 

farní knihovna je tento týden pro nemoc uzavřena

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 16. října 2021

sobota 28. týdne v mezidobí
sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

Dnešní liturgie:
1. čtení: Rim 4,13.16-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 12,8-12

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 17:3018:00  modlitba růžence

  • 18:0019:00  mše svatá


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »