English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 7.30, 9, 11, 18 a 20 hod.
Sobota – s nedělní platností: od 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

21. 6. – setkání seniorů od 8.45 h

21. 6. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

22. 6. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

22. 6. – seminář o duchovním životě od 19 h

23. 6. – teologický klub od 19 h

24. 6. – slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE, mše svaté od 8, 18 a 20 h

24. 6. – všechna náboženství od 17 h

24. 6. – úklid kostela od 18.45 h

24. 6. – kontemplace v kryptě od 20 h

27. 6. – Svatopetrská sbírka na bohoslovce při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 25. června 2021

pátek 12. týdne v mezidobí
sv. Vilém, ct. Ivan

Dnešní liturgie:
1. čtení: Gn 17,1.5.9-10.15-22
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mt 8,1-4

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídání


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Kontemplace v akci – poutní exercicie 5.–12. září 2021

Srdečně zveme na sedmidenní poutní exercicie po svatojakubské cestě. Půjdeme Žitavskou trasou, která kopíruje starou poutní a obchodní trasu, po níž přinesl český biskup Vojtěch kolem roku 995 do Polska křesťanství (popis tras https://ultreia.cz/zitavska-trasa/).

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v chůzi a v meditaci. Součástí bude úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace a možnost individuálních rozhovorů. Provází jáhen Miloš Hrdý.

Prosíme o přihlášení nejpozději do konce července. Bližší informace, přihlášky a dotazy na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Aktivity pro děti a mládež

Milé děti, milá mládeži, vážení a milí rodičové,

předně si Vás všechny dovoluji co nejsrdečněji pozdravit a popřát především Boží požehnání.

V novém dopise z 2. května naleznete aktuální informace ohledně postupného začátku pondělních Rozhovorů o víře a výuky náboženství, ale také naše plány týkající se prázdninových akcí, včetně přihlášek.

Těšíme se na viděnou.

Více zde »

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »