English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Na bohoslužbách jakož i na všech ostatních farních aktivitách
je třeba dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.
Děkujeme.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

31. 01. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

01.02. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

01. 02. – modlitby matek od 19 h

02. 02. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

02. 02. – teologický klub od 19 h

03. 02. – náboženství od 17 h

03. 02. – úklid kostela od 18.45 h

03. 02. – synodální skupinka od 19 h

03. 02. – setkání katechumenů od 19 h

04. 02. – první pátek v měsíci

06. 02. – sbírka na opravy kostela při všech bohoslužbách 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 28. ledna 2022

pátek 3. týdne v mezidobí
sv. Tomáš Akvinský

Dnešní liturgie:
1. čtení: 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mk 4,26-34

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 17:1518:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídání


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava kostela v roce 2022

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava byla rozvržena do šesti etap, v roce 2021 se nám ji – s pomocí Boží a díky štědrosti dárců a dotacím – podařilo zdárně dokončit.

V nadcházejícím roce 2022 se chceme pustit do opravy poškozené hydroizolace na severní straně kostela a především do opravy podesty a schodišť v průčelí v celkové odhadnuté ceně asi 4,5 mil. Kč.

Více zde »

Farní synodální skupinka

Farní synodální skupinka se schází každý čtvrtek v 19 hodin.

koordinátoři: manžele Lucie va Peter Stephensovi
kontakt: p.stephens@volny.cz; tel.: 737 121 023