English version Slovenska različica
facebook page

Aktuální duchovní péče ve farnosti

Na bohoslužbách jakož i na všech ostatních farních aktivitách
je třeba dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.
Děkujeme.

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: od 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: od 8 a 18 hod.
Liturgické slavnosti: od 8, 18 a 20 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy ráno půl hodiny a večer tři čtvrtě hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

 

4. 12. – adventní duchovní obnova od 14 h 

5. 12. – sbírka na opravy kostela při všech bohoslužbách

6. 11. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

6. 11. – literatura a duchovní život od 19 h

7. 11. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

7. 11. – modlitby matek od 19 h

8. 12. – mše svaté od 8, 18 a 20 h

8. 12. – setkání pro maminky s dětmi od 9.30 h

9. 12. – náboženství  od 17 h

9. 12. – úklid kostela od 18.45 h

9. 12. – setkání katechumenů od 19 h

9. 12. – setkání synodální skupinky od 19 h

10. 12. – mše svaté od 6, 8 a 18 h

12. 12. – sbírka na bohoslovce při všech bohoslužbách

farní knihovna je otevřena v obvyklých časech 

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 3. prosince 2021

pátek 1. adventního týdne
sv. František Xaverský

Dnešní liturgie:
1. čtení: Iz 29,17-24
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mt 9,27-31

Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 6:006:45  rorátní mše svatá

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 8:459:15  adorace + zpovídání

  • 17:0017:50  adorace + zpovídání

  • 17:5018:00  litanie/pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídání


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Adventní pastýřské slovo kardinála Dominika Duky

Sestry a bratři v Kristu,
milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19,
můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, který prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě.

Více zde »

Farní synodální skupinka

Další setkání farní synodální skupinky se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2021. Máte-li zájem se připojit, jste vítáni.

koordinátoři: manžele Lucie a Peter Stephensovi
kontakt: p.stephens@volny.cz; tel.: 737 121 023

Více zde »

Adventní exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném (čtvrtek 2. prosince večer – neděle 5. prosince)

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Exercicie slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možností individuálních rozhovorů. Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com

Čtyřtýdenní adventní duchovní obnova s jáhnem Milošem

„Dejte si pozor, bděte“Marek 13,33

Duchovní obnova, která potrvá po celou dobu adventu (úterý 23. listopadu – úterý 21. prosince), je přípravou na zrození Boha v nás, abychom dosáhli cíle a smyslu života, tedy poznání a sjednocení se s Bohem (Realitou), v lásce k Bohu a k bližnímu.

Inspiraci budeme čerpat z mnišské tradice, z jejího přístupu a technik. Duchovní obnova bude založena na individuálním programu s pravidelnými setkáními jednou týdně (osobně v zázemí kostela nebo na Zoom). Součástí bude i možnost individuálních rozhovorů. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Bližší informace na samostaném webu www.kontemplacevkrypte.cz.

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2021

V roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již v tomto roce 2021, dá-li Bůh.

V letech 2019-2020 byla opravena jižní, východní a severní fasáda, a také dokončeny opravy interiéru věže. V roce 2021 bychom rádi generální opravu vnějšího pláště našeho kostela dokončili opravou západní fasády (průčelí) včetně restaurování silně poškozených vstupních bran.

Více zde »